Uw gezondheid geven wij optimale aandacht


Klik op het betreffende onderwerp:

Homeopathie | Electro-acupunctuur | Quantum-touch | TactielStimulering
Gesprekstherapie | Bijzondere ervaringen
| Samenvatting | Consult | Contact

klik hier voor mijn Youtube kanaal

klik hier voor mijn Facebook pagina


NIEUW: Workshop Quantum Energy Power (QEP)

Tijdens deze workshop leer je hoe pijn et cetera bij mens en dier kan worden bestreden. Ook leer je jezelf te behandelen. Deze workshop wordt in verschillende plaatsen in het land gehouden. Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden: een zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur of twee avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Er wordt op deze workshop uitleg gegeven hoe de cursisten met energie, chakra`s en receptoren kunnen werken. Ook vindt er met een electro-acupunctuurapparaat een doormeting plaats op de meridiaanpunten op vingers en tenen, zodat de cursisten mede duidelijk wordt gemaakt waarvoor ze elkaar kunnen behandelen zoals pijn, doorbloedingstoornissen,vermoeidheid,stress et cetera.

De workshop wordt met een certificaat afgerond. Cursusleider Arie Buitenwerf telefoon 050-5012889 of 06-14148885. E-mail: arie.buitenwerf@hetnet.nl. Prijs Euro 79,--.

Informeer vrijblijvend bij de cursusleider waar de workshop wordt gehouden en tevens voor nadere info.


Voorwoord

De aanzet tot het oprichten van Euro Health Centre (EHC) is mijn ervaring die ik in een reeks van jaren opdeed op het gebied van de gezondheidszorg. Zo bemerkte ik al op jonge leeftijd mijn betrokkenheid met de zieke medemens. Ook uit eigen ervaring werd het me duidelijk om heel goed naar de signalen van je lichaam en geest te luisteren. Op jonge leeftijd overkwam mij een ongeval tijdens een indoortraining, ik voelde duidelijk iets knappen in mijn bovenrug. Ondanks dat de trainer dacht aan slechts enkele werveltjes die over elkaar heen zouden zijn geschoven meldde ik mij in het ziekenhuis, daar werd een rugwervelfractuur geconstateerd dus een lange weg van herstel volgde. Had ik niet naar mezelf geluisterd dan was ik ongetwijfeld in bepaalde mate verlamd geraakt. In mei 1987 werd ik geopereerd aan een nekhernia, ik had vooraf beredeneerd dat de bijzonder felle pijn die in mijn linkerarm was ontstaan het gevolg was van een geïrriteerde zenuw vanuit mijn nek. Ondanks het feit dat een zeer ervaren neuroloog het volledig met me oneens bleek te zijn dwong ik een uitgebreid onderzoek af en wat bleek er diende acuut te worden ingegrepen, omdat een tussenwervelschijf tegen een zenuw drukte en daardoor de juiste impulsen niet meer werden doorgegeven, mijn vingertoppen vertoonden reeds een doof gevoel..

Door deze voorvallen, maar ook door andere ervaringen die ik hier allemaal niet zal noemen om het wat overzichtelijk te houden, ben ik studies in zowel de alternatieve als reguliere zorg gaan volgen: ik geef de voorkeur derhalve dan ook aan een integrale werkwijze van de alternatieve en reguliere zorg. Ook bezoek ik soms met cliënten een huisarts en/of ziekenhuis met de mededeling dat het mijns inziens hier en daar aan schort. Ik word zeer respectvol ontvangen nadat ik mijn opleidingen heb medegedeeld, de opleidingen betreffen in belangrijke mate homeopathie (gediplomeerd), doormeting middels een electro-acupunctuurapparaat (gecertificeerd), Quantum -Touch (gediplomeerd) en anatomie, fysiologie, pathologie, ziekteleer, diagnose en advies (gediplomeerd op HBO-niveau).

Op een bepaalde wijze schijn ik veelal aan te voelen van waaruit de klacht ontstaat, dus geen symptoombestrijding, maar een aanpak bij de bron om het immuunsysteem weer in balans brengen. Ik geef er de voorkeur aan om aan de cliënt(e) ruimschoots tijd te besteden. Afhankelijk van de aard van de klacht(en) duurt het eerste consult 1 tot 2 uur. 

Omdat ik de oorzaak, de bron, van de klacht(en) wil weten kost het meer tijd dan bijvoorbeeld de tijd die een huisarts en /of specialist veelal tot beschikking heeft, immers veelal dient door deze hulpverleners bij een (te) groot aantal patiënten in een te kort tijdsbestek een diagnose te worden gesteld. Zonder afbreuk te willen doen aan hun deskundigheid staan deze hulpverleners dikwijls onder een te grote tijdsdruk. Mijn uitgangspunt is een betere communicatie zien te bereiken tussen de alternatieve en reguliere zorg. Ik zie de aandacht voor onze cliënt(e) als een prioriteit. Optimalisering van de lichamelijke en geestelijke toestand van de betrokkene is onze doelstelling, dit kan tevens betekenen dat bij een werknemer het ziekteverzuim kan worden vermeden dan wel dat de duur van het ziekteverzuim kan worden beperkt. 

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.


Onze disciplines

Homeopathie.

Zoals bij de meeste mensen bekend is heeft de heilzame werking van de homeopathie zich vanaf oudsher meer dan voldoende bewezen, het werd al ongeveer 1200 voor Christus in tempels toegepast door de Egyptenaren. De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts en scheikundige Samuel Friedrich Christian Hahnemann (1755-1843) Het gaat bij de homeopathie om het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, dus geen symptoombestrijding, doch het aanpakken van het kwaad bij de oorsprong, bij de wortel dus bij de bron. In de jaren dat ik voorzitter was in het noorden des land van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) heb ik bijzonder veel enthousiaste verhalen gehoord van mensen die een geweldige ervaring hebben met homeopathie. Wij werken zowel met Complexhomeopathie als Klassieke homeopathie. Complexmiddelen hebben het voordeel dat ze, zeker in het begin, sterker werken en sneller klachten zullen verhelpen. De synergetische werking is hier van toepassing synergie – synergisme: middelen die elkaar op overlappende symptomen versterken in werking. De benadering is klinische en richt zich specifieker op de klacht; samenstelling van complexmiddelen zijn harmonieuze samengestelde combinaties van verschillende enkelvoudige homeopathische middelen.Klassieke homeopathie werkt strikt volgens de voorschriften van Hahnemann, het gelijke met het gelijkende genezen, hierbij wordt een constitutiemiddel voorgeschreven. Bij het zoeken naar een passend geneesmiddel wordt niet alleen gekeken naar de klacht(en), maar ook naar lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Men spreekt dan ook wel van het constitutiemiddel. Van het gelijke met het gelijkende genezen kan ik een duidelijk voorbeeld geven die ik bij voorlichtingen als voorzitter van de KVHN dikwijls noemde. Indien men zich steekt aan een brandnetel dan geeft dat zoals bekend is een onaangenaam gevoel, gaat jeuken en geeft dikwijls een verkleuring van de huid. Indien we in dit geval een homeopathisch middel in verdunde vorm van dezelfde brandnetel (Urtica Urens, kleine brandnetel) krijgen toegediend zal de klacht verdwijnen, dus het gelijke met het gelijkende genezen.

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.


Electro-acupunctuurapparaat.

Met het hanteren van dit apparaat wordt gebruikt gemaakt van de bio-electrische stromen in het lichaam, die zich langs energiebanen ordenen en uitmonden in de acupunctuurpunten. Ieder punt is via deze energiebanen of meridianen verbonden met organen of systemen in het lichaam, zodat met de gemeten waarden een oordeel kan worden gevormd over de toestand van het lichaam. Van belang zijn vooral de hoofdmeridianen, die aan de linker- en rechterzijde van het lichaam dezelfde vertakking hebben naar de vingertoppen alsmede naar  de tenen van beide voeten. Het doormeten is geheel pijnloos. Met behulp van electro-acupunctuur kunnen stoornissen en belasting van organen en systemen vroegtijdig worden opgespoord, zodat er meer bekend wordt over de individuele aanleg en er zonodig zelfs preventief kan worden gehandeld. Ook bij jonge kinderen met bijvoorbeeld allergieën, minder goede weerstand en onrust is dit al mogelijk.Verder bestaat de mogelijkheid om de zogenaamde haardzones op te sporen, lokale stoornissen die op andere plaatsen in het lichaam chronisch ziekelijke processen veroorzaken. Veelal komt het voor dat de cliënt(e) de klachten vooraf niet hoeft te noemen, omdat deze middels het doormeten met het electro-acupunctuurapparaat kunnen worden bepaald.Met het medicamenten testapparaatje dat is verbonden met het electro-acupunctuurapparaat kan worden bepaald welke eventuele middelen zijn aan te bevelen.

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.  


 Quantum - Touch:  workshops 

Ik ben erkend Quantum - Touch  practitioner (beoefenaar) en Quantum - Touch  instructor (trainer) . Een workshop bestaat uit 12 lesuren en wordt afgerond met een officieel erkend (door de moederorganisatie in Amerika) certificaat. Men kan mij benaderen voor een kosteloze vrijblijvende info en demonstratie wat de lessen inhouden.Men kan meerdere workshops volgen om practitioner en instructor te worden.

Bij voldoende belangstelling ( minimaal 6 personen ) kom ik indien gewenst op een nader overeen te komen locatie in uw regio.

Wat houdt in grote lijnen Quantum - Touch hierna de te noemen QT in. Tijdens mijn opleiding was ik regelmatig uitermate positief verbaasd omtrent de resultaten die werden behaald door visualisatie en ademhalingstechnieken. Ik las in het blad Dynamis van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten ( editie september 2007) tot mijn genoegen een heel mooie samenvatting van een persoon die een workshop was gaan bijwonen, ik kan mij gezien mijn eigen ervaring geheel met het artikel verenigen. De kop van het artikel noemt het een geneeswijze van deze eeuw. De methode is een aantal jaren geleden ontwikkeld door de Amerikaan Richard Gordon. In het bewuste artikel wordt verder onder meer vermeld dat QT energieblokkades beïnvloedt en soms opruimt. Door middel van lichte aanraking, gecombineerd met een specifieke ademtechniek wordt energie gericht op de locatie van de klacht. Volgens het principe van entrainment (entrain is inladen) veroorzaakt de toestromende energie een veld met verhoogde trilling. Feitelijk alle denkbare klachten, ook die van psychische aard, zijn in principe geschikt om met QT aan te pakken. Tot zover enkele citaten uit het artikel. Als ik mijn eigen verrichte behandelingen onder de loep neem vind ik zelf dat er sprake is van aandacht en energie dat bewustzijn volgt en voorts dat ik meer trillingen en energie opwek dan ik voor mezelf nodig heb en zodoende blokkades bij de healer door in wezen hem of haarzelf worden opgeheven. De QT beoefenaar maakt van degene die behandeld wordt namelijk de healer, het lichaam van de betrokkene is zo intelligent dat die het nodige werk doet. Zelfs QT- afstandsbehandelingen zijn mogelijk zowel bij mens, als dier en plant. Uiteraard kan er nog veel meer omtrent QT worden vermeld, maar ik beperk me tot een aantal kernpunten.

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.


Tactiel Stimulering.

Dit is een bewuste, gestructureerde aanraking met activering van de huid. De huid is ons eerst ontwikkelde en grootste orgaan en tevens ons gevoelsorgaan. Het is een fysieke en neuropsychologische wijze van behandelen. Door deze behandeling wordt in het lichaam de productie van het hormoon oxytocine gestimuleerd. De methode is gebaseerd op hoe we onze huid aanraken als we onszelf wrijven of wassen. De aanraking volgt een specifiek systeem om de methode herkenbaar te maken en geeft vertrouwen en geborgenheid. De behoefte aan aanraking neemt toe bij ziekte, verwondingen en bij een handicap. Het is ook een wijze van behandelen voor iedereen die ontspanning wil. Het is nooit te laat om te starten.

Effecten van de aanraking:

      -         vermindering van pijn

-         rust

-         vermindering van stress

-         verbetering maag- en darmfuncties

-         regulatie van de bloeddruk

-         bevordering van het  immuunsysteem

-         vermindering van agressiviteit

-         opheffen van angst

-         verbetering van begrips- en bevattingsvermogen van het lichaam

-         bevordert de ontwikkeling van neurologische organisatie

-         verbeteren van communicatieve vaardigheid

-         gewichtsregulatie

 

Tactiel Stimulering is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ervaringen, die vooral in Zweden plaatsvonden. De methode is ontwikkeld door Gunilla Birkenstad. In Zweden wordt de methode veel toegepast in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.


Gesprekstherapie.

Mijn eerste handeling bij een consult is doormeting met een electro-acupunctuurapparaat. Dan komen er vanzelf de nodige vragen, antwoorden en overige opmerkingen. Mijn ervaring met een jongeman is me erg bijgebleven. Na mijn opmerking dat hij met een trauma uit het verleden kampte antwoordde hij dat dit niet het geval kon zijn. Bij mijn doorvragen bleek dat hij de scheiding van tien jaar geleden van zijn ouders niet goed kon verwerken, nadat vele bezoeken aan huisarts en specialisten niet tot een verbetering hadden geleid raakte ik nu wel de kern van zijn probleem. Ik schreef hem een bepaald homeopathisch middel voor, hij belde me na drie dagen dat hij niet meer zo moe was en of dat wel klopte. Zijn onbewuste probeerde hem onzeker te maken net wat zich veelal voordoet bij iemand die poogt te stoppen met roken, het willen afkomen van vraatzucht, alcoholproblemen, gokproblemen etc.De jongeman kon na vrij korte tijd zijn werkzaamheden en andere bezigheden weer normaal verrichten.

Zie verder onder het kopje Bijzondere ervaringen.


Bijzondere ervaringen.

Dit zal ik moeten beperken omdat ik in een reeks van jaren, waarin ik de door mij gevolgde studies met succes heb afgerond, dermate veel behandelingen in mijn stageperiode heb verricht dat ik er een boekwerkje van zou kunnen maken. Toch wil ik enkele ervaringen die me zijn bijgebleven noemen zoals een mevrouw van middelbare leeftijd die al ongeveer twintig jaar lijdt aan multipele slerose (MS), ze had jarenlang met haar blote voeten geen tegelvloer meer kunnen voelen. Nadat ik haar een bepaalde constitutiemiddel had laten innemen meldde ze me na korte tijd dat er een wonder was gebeurd, ze voelde met haar blote voeten de tegelvloer weer. Mijn trainer bij Quantum-Touch wees me erop dat ik over een bijzonder sterke visualisatie beschik, ik paste dit onder meer bij een oudere mevrouw toe, ze had ernstige hartklachten waardoor ze regelmatig last had van zuurstofgebrek, nadat ik haar een kwartier tot een half uur met Quantum-Touch had behandeld liep ze weer fit door de kamer. Bij vier vrouwen die alle vier behoorlijk last hadden van hartritmestoornis paste ik Tactiel Stimulering toe, na een behandeling van een kwartier per cliënte was bij alle vier de hartslag weer normaal.


Samenvatting

Door dikwijls een combinatie van de in deze website genoemde disciplines toe te passen boek ik vaak verbluffende resultaten.Cliënten ontvangen een bepaalde vergoeding voor een consult afhankelijk van de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar. Ik geef de voorkeur aan een integrale werkwijze van de alternatieve en reguliere zorg. Bij bedrijven en andere instellingen geef ik voorlichtingen en demonstraties om zodoende ziekteverzuim te voorkomen dan wel terug te dringen. Voor een cliënt(e) die minder goed ter been dan wel invalide is kan in overleg huisbezoek plaatsvinden. Het lijkt mij zeer aan te bevelen dat de patiënt(e) die optimale aandacht krijgt die noodzakelijk is.


Consult.

Zoals reeds hiervoor opgemerkt kan er sprake zijn van een vergoeding door de zorgverzekeraar afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Als indicatie dient een bedrag van ongeveer Euro 75, --, inclusief 21 % BTW, als uurtarief te worden aangehouden, exclusief een eventueel te adviseren geneesmiddel.

Contact.

Wij vinden een optimale bereikbaarheid voor de cliënt(e) bijzonder belangrijk derhalve zijn wij bereikbaar op werkdagen van `s ochtends 9.00 uur tot`s avonds 20.00 uur. In het weekend kunt u bij geen direct contact uw boodschap met uw naam en telefoonnummer duidelijk in het antwoordapparaat inspreken.

 

Euro Health Centre (EHC)

Statenlaan 126

9301 RP Roden (Drenthe)

Telefoon 050-5012889

Mobiel 06-14148885

E-mailadres: ariebuitenwerf@eurohealthcentre.nl

VBAG licentienummer: 2.081011A

RBNG licentienummer: 909111R

Zorgverleners AGB code: 90-037213
Praktijk AGB code: 90-(0)15857
K.v.K. inschrijvingsnummer:01138555

Afhankelijk van de ernst van de klacht(en) vindt het consult op afspraak binnen een bepaalde tijd plaats.